LinkedIn Facebook

Opdrachten en Referenties

 

KockConsult heeft sinds de start, in maart 2011, vele ondernemers en particulieren bijgestaan en onder andere de volgende (langlopende) opdrachten met succes uitgevoerd:


Stichting Achmea Rechtsbijstand te Leeuwarden (en Apeldoorn) via USG Legal professionals.

(In de periode van januari tot en met april 2015.)

Functie: Jurist en belangenbehartiger van werknemers van zowel particuliere als zakelijke klanten van Achmea, ad interim.
De werkzaamheden bestonden uit: Adviseren, informeren en begeleiden van individuele verzekerden op het terrein van Sociaal Zekerheidsrecht.

 

Stichting Achmea Rechtsbijstand te Leiden (en Apeldoorn) via USG Legal professionals.

(In de periode van juli en augustus 2014.)

Functie: Jurist en belangenbehartiger van werknemers van zowel particuliere als zakelijke klanten van Achmea, ad interim.
De werkzaamheden bestonden uit: Adviseren, informeren en begeleiden van individuele verzekerden op het terrein van Sociaal Zekerheidsrecht.

 

 

CNV Vakmensen te Utrecht.

(In de periode van januari 2013 tot en met mei 2013.)

Functie: Rechtshulpverlener en belangenbehartiger van werknemers, ad interim (hernieuwde opdracht)
De werkzaamheden bestonden uit: Adviseren, informeren en (juridisch) bijstaan van individuele vakbondsleden op het terrein van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Verlenen van juridische ondersteuning als intermediair bij onderhandelingen en conflictbemiddeling, als gemachtigde bij het voeren van verweer, bezwaar en beroep en als procesvertegenwoordiging bij civiel- en administratiefrechtelijke instanties.

 

"Collin gaat zeer gedegen te werk, gaat niet over één nacht ijs en is een goede onderhandelaar. Hij kijkt, in het belang van de zaak, niet op een minuut en zal nooit zijn werk afraffelen; hij blijft altijd waakzaam op kwaliteit. Collin weet de belangen van beide partijen goed in beeld te krijgen, zonder daarmee het belang van de partij die hij vertegenwoordigt uit het oog te verliezen. Zijn onderscheidend vermogen ligt hem in het eruit halen van de angel, het uit de lucht nemen van de kou, het vinden van een oplossing voor beiden partijen. Zijn persoonlijkheid komt hem ook op dit vlak goed van pas. Neemt niet weg dat hij ook wel degelijk zijn tanden kan laten zien.
Als collega is hij zeer vriendelijk en collegiaal met een ongekend vermogen om zich aan te passen en leuk gevonden te worden. Dat laatste is juist zeer positief bedoeld, ik kan mij namelijk niet voorstellen dat iemand Collin niet zou mogen. Hij ligt uitstekend in een team."

 

mr. Petra Bannink
Hoofd Individuele Dienstverlening
CNV Vakmensen
 

 

Stichting ZZP Nederland te Groningen.

(In de periode van augustus 2012 tot en met december 2012.)

Functie: Organisator en verantwoordelijke van de juridische hulpdienst van Stichting ZZP Nederland en tevens rechtshulpverlener en belangenbehartiger van ZZP-ers, ad interim
De werkzaamheden bestonden uit: Overnemen, herinrichten en opzetten van de juridische hulpdienst van Stichting ZZP Nederland ten behoeve van ZZP-ers, alsook verantwoordelijk voor het volledig uitvoeren van die hulpdienst door het inhoudelijk adviseren, begeleiden en (juridisch) bijstaan van de aangesloten ZZP-ers met een vraag of geschil op uiteenlopende (rechts)gebieden. 
 

Stichting ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel in Nederland (rond 26.000 aangeslotenen) en heeft als doelstelling het bevorderen van het ondernemerschap voor kleine zelfstandigen. Zij ondersteunt de ZZP-er met raad en daad onder andere op het gebied van juridische zaken.

Daarbij kunnen aangesloten ZZP-ers met een juridische vraag of probleem via het Juridisch Serviceabonnement een beroep doen op deze hulpdienst voor onder andere:
- advisering ter voorkoming of beslechting van (dreigende) geschillen in uiteenlopende (rechts)gebieden zoals: arbeid, opdracht, aanneming van werk, facturering en incasso, wanprestatie, aansprakelijkstellingen, schade en aansprakelijkheid, bedrijfsmatige koop en huur, verzekeringen, sociale zekerheid en letsel- en ongevalschade.
- rechtshulp en vertegenwoordiging bij geschillenbeslechting en procedures en
- controle en het laten opstellen van contracten en voorwaarden in allerlei vakgebieden en specialisaties.

 

CNV Vakmensen te Utrecht.

(In de periode van juli 2011 tot en met augustus 2012.)

Functie: Rechtshulpverlener en belangenbehartiger van werknemers, ad interim
De werkzaamheden bestonden uit: Adviseren, informeren en (juridisch) bijstaan van individuele vakbondsleden op het terrein van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

 

Bridger Credit Management te Wijchen.

Ook is KockConsult een van de juridische partners van Bridger Credit Management waarbij KockConsult preventief en probleemoplossend adviseert en bemiddelt bij incassodossiers van Bridger en de vastgelopen en onsuccesvolle dossiers met behulp van een gerechtelijke procedure tot een goed einde brengt.

 

 

Aan deze website wordt momenteel nog gewerkt.