LinkedIn Facebook

Tarieven en Prijsstelling

 
KockConsult accepteert zowel interim-opdrachten als individuele, losse opdrachten van (MKB-)bedrijven, startende ondernemers en particulieren.
 
Interim-opdrachten

De heer mr. C. Kock is beschikbaar voor langdurige of intensieve interim-opdrachten. Daarvoor maakt KockConsult een aangepaste prijsafspraak. Neemt u gerust contact op voor een toegesneden voorstel.

 

Individuele opdrachten

KockConsult neem ook individuele zaken en losse dossiers in behandeling. Daarbij stelt KockConsult voorop, dat een korte bespreking van uw dossier of een kennismakingsgesprek altijd kosteloos is. U kunt dus gerust even contact met ons opnemen om uw zaak aan ons voor te leggen.
 
KockConsult maakt heldere afspraken met u en bevestigt alles wat is overeengekomen tussen u en KockConsult. De dossierbehandeling verloopt in nauw overleg met u en er worden geen acties ondernomen of kosten gemaakt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Zo zult u dus niet voor verassingen komen te staan.
 
Wanneer u gebruik wilt maken van onze juridische diensten, biedt KockConsult u een tweetal mogelijkheden: een uurtarief of een vaste prijs per dossier.
 
 
Het uurtarief is een veel gebruikt prijsmodel.
Wilt u flexibiliteit of is de omvang van uw dossier nog onduidelijk, dan kunt u kiezen voor een opdracht op uurtariefbasis. Voorafgaand aan de behandeling geeft KockConsult zo goed mogelijk een inschatting van de verwachte werkzaamheden. Telkens wordt er met u overlegd en afgestemd wat de volgende stap in het dossier wordt.
KockConsult houdt exact bij hoeveel uren er in uw dossier worden besteed. Daarvan ontvangt u dan een helder overzicht bij uw factuur.
 
KockConsult hanteert het volgende uurtarief voor:
 - Advies in uw dossier                             €    95,-
 - Bemiddeling tussen partijen                  €   110,-
 - Procederen tegen de wederpartij           €   130,-
 
Over het maximum aantal uren of een offerte op maat, kunnen desgewenst aanvullende afspraken worden gemaakt.
 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 
 
Een vaste prijs (‘fixed fee’) per dossier kan ook worden afgesproken.
KockConsult hanteert een vaste prijs voor veelvoorkomende adviezen en geschillen.
Van te voren is de aanpak helder en zijn de vervolgstappen bekend. Wanneer een zaak toch ontwikkelt of escaleert, wordt er met u overlegd en afgestemd of een volgende fase in het dossier haalbaar en gewenst is.
 
KockConsult hanteert de volgende vaste prijs voor:
Vaststellingsovereenkomst
 - advies en/of opstellen van een concept                                                                     €    295,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling en aanpassen van het concept (werknemer)     €    495,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling en opstellen van een concept (werkgever)        €    695,-
           
Ontslag
 - advies over dreigend ontslag of arbeidsgeschil                                                           €    395,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over dreigend ontslag                                      €    595,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over voorgenomen ontslag (werkgever)            €    895,-
 - advies over ‘ontslag op staande voet’ (werknemer)                                                     €    595,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over ‘ontslag op staande voet’ (werknemer)       €    695,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over ‘ontslag op staande voet’ (werkgever)        € 1.295,-
           
Arbeidsovereenkomst, Loon en Ziekte   
 - advies over aangaan of wijziging van een overeenkomst                  €    295,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over een overeenkomst        €    495,-
 - advies over achterstallig loon (simpele loonvordering)                      €    395,-
 - advies & bemiddeling / onderhandeling over achterstallig loon           €    595,-
 - advies over ziekte of reïntegratie                                                    €    495,-
           
Procederen      
 - Kort Geding bij de Kantongerechter                                   € 1.745,-
 - UWV WERKbedrijf-ontslagprocedure                                   € 1.795,-
 - Ontbindingsprocedure bij de Kantongerechter                      € 1.795,-
 - Bezwaarprocedure bij het UWV WERKbedrijf (WW)               € 1.245,-
 - Bezwaarprocedure bij het UWV WERKbedrijf (ZW, WIA)        € 1.745,-
 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 
 
Samenwerkingsverbanden
KockConsult werkt intensief samen met andere juristen en advocaten. Wanneer in uw dossier een bepaald specialisme nodig is of uw dossier zich niet leent voor behandeling door KockConsult, zal KockConsult met u overleggen om de behandeling uit te besteden aan een van de netwerk-collega’s. Soms heeft dat gevolgen voor de prijsstelling en wordt dan ook van te voren met u besproken.
 
 
Opmerkingen
Alle door KockConsult vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 
KockConsult brengt géén administratiekosten of kantoorkosten in rekening (zoals porti, telefoon en fotokopieën).
 
Eventuele onkosten zoals griffierecht, deurwaarderkosten, reiskosten, deskundigenadvies en advocaatkosten, komen wel voor rekening van de opdrachtgever en worden altijd van te voren doorgesproken en worden alleen met toestemming van de opdrachtgever gemaakt.